Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các làm hoa hồng bằng giấy. Có thể áp dụng trang trí tại các buổi tiệc cưới

Chúc các bạn thành công!