Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp một tấm khăn phẳng thàng một hình một con thỏ.

gap-khan-tiec-hinh-con-tho

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ

Gấp khăn hình con thỏ